You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Varför lönar det sig att registrera sig på kursen?

Du kan genomgå kursen utan att registrera dig och kursmaterialen är tillgängliga åt alla. Registrering lönar sig om du vill genomgå kursen från början till slut och följa vilka uppgifter du har gjort samt hur du har framskridit på kursen.

Att registrera sig lönar sig också i det fall att du vill genomgå kursen på sex veckor för att då får du en påminnelse och uppmuntring till din e-post varje vecka. Bra tidsplanering är oftast den bästa sporren. Utan registrering kan du inte få poäng för kursen.