Är kursen anpassad för skärmläsare?

Trots att vi har gjort vårt bästa för att skapa denna kurs är den för närvarande inte helt anpassad för användare av skärmläsare. I ett antal övningar är kursen beroende av visuella ledtrådar som grafer, tabeller och bilder, som är svåra att fånga och bearbeta med en skärmläsare. Vi tror därför inte att användare av skärmläsare har en likvärdig möjlighet att framgångsrikt slutföra kursen. Däremot finns fortfarande gott om intressant information och värdefull inlärning som är fullt tillgänglig i kursmaterialet och vi hoppas att alla kommer att dra nytta av det!

Vi fortsätter att engagera oss för att förbättra tillgängligheten till våra kurser för alla målgrupper och vill gärna arbeta för bättre lösningar i framtiden.