You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Hur kan jag ta bort mitt kurskonto?

Om du vill ta bort ditt konto, vänligen gör enligt dessa steg:

1.Logga in på ditt konto på http://tmc.mooc.fi/

2. Gå till inställningar i ditt konto och be om borttagning av konto där.