Innehåller kursen programmering eller matematik?

På den här kursen behöver du inte behärska programmering, men du behöver kunna lite matematik. Dock krävs inga fördjupade kunskaper därför att kursen är planerad så att man klarar sig med baskunskaper. Trots att allt material som du behöver för att göra uppgifterna finns i kursmaterialet, kan en del uppgifter och delar av kursen kännas lite kluriga om du inte har hållit på med matte på ett tag. För en del uppgifter behöver du även papper och penna.