You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Behöver jag kunna programmera eller vara bra på matematik för att genomgå kursen?

På den här kursen programmerar vi inte alls. Du behöver kunna lite matematik. Dock krävs inga fördjupade kunskaper därför att kursen är planerad så att man klarar sig med baskunskaper. All information du behöver för att göra uppgifterna finns i kursmaterialet. En del av uppgifterna kan givetvis kännas utmanande om du inte har studerat matematik på ett tag. För en del uppgifter behöver du även papper och penna.