Får man studiepoäng för kursen?

Sverige:

Ja, du kan få högskolepoäng för kursen och du kan ansöka om det i efterhand. För att få högskolepoäng måste du söka till och bli antagen till distanskursen Grunderna i AI vid Linköpings universitet. Du ansöker till kursen på antagning.se. Tänk på att det är en universitetsutbildning så det krävs grundläggande behörighet, vanligtvis en gymnasieexamen. För att intyga att du är behörig behöver du troligen ladda upp dina gymnasiebetyg.

Distanskursen har kontinuerlig antagning och vi har två tillfällen för kursen: ett för höstterminen och ett för vårterminen. Detta leder till att det blir lite överlapp mellan antagningstillfällena, så ibland går det att söka båda kurserna samtidigt. Exempelvis i mitten av hösten kan man söka både till den pågående kursen under höstterminen och den till den kommande vårterminen. Välj då den kursen som du tror att du hinner med. Det går inte att få resultat för kursen efter tillfället har tagit slut, så hinner du inte blir klar kommer du behöva söka om kursen till nästa tillfälle.

Det går bra att göra Elements of AI först och anmäla sig sedan. När du är antagen till Grunderna i AI, så kommer vi kontakta dig med information om hur du kan validera dina resultat. Du kan även hitta samma information på Linköpings universitets sida för kursen: https://www.ida.liu.se/~ETE318/. Du måste inte göra om kusen, däremot kommer vi ställa kontrollfrågor motsvarande de som finns i Elements of AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen.

Om du har frågor kan du kontakta Linköpings Universitet på adressen elementsofai@liu.se.

---

Finland:

När du genomför kursen kan du lägga till studiepoängen gratis i Helsingfors universitets studieregister, om du har något av följande:

Inget användar-ID eller personbeteckning även om du bor i Finland? Kontakta Öppna universitetet och fråga om studiepoäng: avoin-student@helsinki.fi

Att lägga till studiepoängen ska du anmäla dig som student vid Öppna universitetet. Du hittar en länk till anmälningsblanketten på sidan https://www.mooc.fi/en/profile/completions. Logga in på ditt kurskonto. Kursens studiepoäng registreras två veckor efter att anmälan har lämnats in.

Tillgängliga studiepoäng:

Grunderna i artificiell intelligens: 2 ECTS

Bygga AI: 1 ECTS (Intermediate) ELLER 2 ECTS (Advanced).

Om du vill lägga till studiepoäng i ditt eget universitet, här är kursbeskrivningarna: