Får man studiepoäng för kursen?

Sverige:

Ja, du kan få högskolepoäng för kursen och du kan ansöka om det i efterhand. För att få högskolepoäng måste du söka till och bli antagen till distanskursen Grunderna i AI vid Linköpings universitet. Du ansöker till kursen på antagning.se. Tänk på att det är en universitetsutbildning så det krävs grundläggande behörighet, vanligtvis en gymnasieexamen. För att intyga att du är behörig behöver du troligen ladda upp dina gymnasiebetyg.

Distanskursen har kontinuerlig antagning och vi har två tillfällen för kursen: ett för höstterminen och ett för vårterminen. Detta leder till att det blir lite överlapp mellan antagningstillfällena, så ibland går det att söka båda kurserna samtidigt. Exempelvis i mitten av hösten kan man söka både till den pågående kursen under höstterminen och den till den kommande vårterminen. Välj då den kursen som du tror att du hinner med. Det går inte att få resultat för kursen efter tillfället har tagit slut, så hinner du inte blir klar kommer du behöva söka om kursen till nästa tillfälle.

Det går bra att göra Elements of AI först och anmäla sig sedan. När du är antagen till Grunderna i AI, så kommer vi kontakta dig med information om hur du kan validera dina resultat. Du kan även hitta samma information på Linköpings universitets sida för kursen: https://www.ida.liu.se/~ETE318/. Du måste inte göra om kusen, däremot kommer vi ställa kontrollfrågor motsvarande de som finns i Elements of AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen.

Om du har frågor kan du kontakta Linköpings Universitet på adressen [email protected].

---

Finland:

Om du genomför kursen och vill lägga till studiepoängen i Helsingfors universitets studieregister ska du anmäla dig som student vid Öppna universitetet i slutet av kursen. Du hittar en länk till anmälningsblanketten på kursområdet under Min profil. Också grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet ska anmäla sig till Öppna universitetet om de vill att studieprestationen ska registreras i studieregistret.

Obs!

  • Om den information som angetts i anmälningsblanketten inte är korrekt är det omöjligt att registrera prestationen.
  • Registrering av studiepoängen är möjlig endast för dem som har en finländsk personbeteckning. Mer information.

Kursens studiepoäng registreras sex veckor efter att anmälan har lämnats in.Observera att det på grund av det stora antalet studerande inte är möjligt att påskynda registreringen.

Om du har frågor om anmälan till Öppna universitetet eller registreringen av studieprestationen, kontakta [email protected].