You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Får man studiepoäng för kursen?

Sverige:

Ja, du kan få högskolepoäng för kursen och du kan ansöka om det i efterhand. För att få högskolepoäng måste du söka till och bli antagen till distanskursen Grunderna i AI vid Linköpings universitet. Du ansöker till kursen på antagning.se. Tänk på att det är en universitetsutbildning så det krävs grundläggande behörighet, vanligtvis en gymnasieexamen. För att intyga att du är behörig behöver du troligen ladda upp dina gymnasiebetyg.

Distanskursen har kontinuerlig antagning, men du måste välja att söka till hösten 2019 då default numera är våren 2020. Någon gång i December kommer vi gå över till våren 2020 och det kan bli ett glapp i antagningen.

Det går bra att göra Elements of AI först och anmäla sig sedan. När du är antagen till Grunderna i AI, så kommer vi kontakta dig med information om hur du kan validera dina resultat. Du måste inte göra om kusen, däremot kommer vi ställa kontrollfrågor motsvarande de som finns i Elements of AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen.

Om du har frågor kan du kontakta Linköpings Universitet på adressen [email protected].

---

Finland:

Om du genomför kursen och vill lägga till studiepoängen i Helsingfors universitets studieregister ska du anmäla dig som student vid Öppna universitetet i slutet av kursen. Du hittar en länk till anmälningsblanketten på kursområdet under Min profil. Också grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet ska anmäla sig till Öppna universitetet om de vill att studieprestationen ska registreras i studieregistret.

Obs!

  • Anmälningsblanketten är tillgänglig endast under en begränsad tid, fram till (31.08.2020).
  • Om den information som angetts i anmälningsblanketten inte är korrekt är det omöjligt att registrera prestationen.
  • Registrering av studiepoängen är möjlig endast för dem som har en finländsk personbeteckning. Mer information.

Kursens studiepoäng registreras sex veckor efter att anmälan har lämnats in.Observera att det på grund av det stora antalet studerande inte är möjligt att påskynda registreringen.

Om du har frågor om anmälan till Öppna universitetet eller registreringen av studieprestationen, kontakta [email protected].