Hur är kursens innehåll licenserad?

Om inget annat anges, är kursens textinnehåll licenserad enligt Creative Commons BY-NC-SA 4.0, bortsett från de interaktiva delarna.

Alla rättigheter till kursens andra innehåll (så som bilder, interaktiva element och webbplatsens utformning) tillhör Reaktor. Det är förbjudet att kopiera, dela eller på annat sätt utnyttja innehållet utan skriftligt tillstånd av Reaktor.