Hur är kursens innehåll licenserad?

Allt material (så som text, bilder, interaktiva element och layout) © 2018 tillhör alla rättigheter Reaktor och Helsingfors universitet. Det är förbjudet att kopiera, dela eller på annat sätt utnyttja innehållet utan skriftligt tillstånd av Reaktor.

För licensiering, vänligen kontakta elementsofai@reaktor.com