You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Hur är kursens innehåll licenserad?

Alla rättigheter till kursens innehåll (så som textinnehåll, bilder, interaktiva element och webbplatsens utformning) tillhör Reaktor och Helsingfors universitet. Det är förbjudet att kopiera, dela eller på annat sätt utnyttja innehållet utan skriftligt tillstånd av Reaktor och Helsingfors universitet.

För licensiering, kontakta oss via [email protected]