You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Hur bedöms kursen?

Du får inget betyg för kursen, men antalet avklarade uppgifter uppföljs. För att få kursintyg måste du avklara minst 90 % av kursuppgifterna och få 50 % av dem godkända.

Antalet rätta svar beräknas som ett medeltal av alla avklarade uppgifter (och därmed har alla uppgifter samma vikt). Textsvaren beräknas till 100 % rätt förmodat att de bedöms som välgrundade.