Hur bedöms kursen?

Du får inget betyg för kursen, men antalet avklarade uppgifter uppföljs. För att få kursintyg måste du avklara minst 90 % av kursuppgifterna och få 50 % av dem godkända.

Antalet rätta svar beräknas som ett medeltal av alla avklarade uppgifter (och därmed har alla uppgifter samma vikt). Textsvaren beräknas till 100 % rätt förmodat att de bedöms som välgrundade.