Hur får jag ut så mycket som möjligt av kursen?

Var beredd på att jobba lite extra!

Att genomgå kursen kräver arbete på samma sätt som vilken som helst ny inlärning. Det lönar sig att studera och repetera innehållen i de olika delarna ordentligt för att lära sig på djupet.

Gå med i en studiecirkel!

Sannolikheten att du slutför kursen blir större om du studerar med vänner, kollegor eller andra AI-kursdeltagare. Var aktivt med i diskussionerna på diskussionsforumet och fråga om det finns något du inte förstår – det gynnar alla deltagare.

Koncentrera dig på uppgifterna.

För att få godkänd kursprestation och kursbetyg av Öppna universitetet måste du avklara 90 % av uppgifterna och 50 % av dem måste vara godkända. Satsa alltså på att göra uppgifterna. Vi rekommenderar papper och penna, och lugn och ro.

Skapa studierutin.

Reservera tid för kursen ur din kalender så att studierna inte slukas av andra brådskande bestyr.

Skapa rutiner som passar dig och välj en lämplig studieplats som ger dig lugn och ro för studierna och uppgifterna.

Ge feedback om kursen!

Grunderna i artificiell intelligens är en kurs under ständig förbättring och därför vill vi gärna höra vad du tycker om kursen. Du kan ge feedback via feedbackblanketten i slutet av varje del. Vi utvecklar kursinnehållet på basis av den feedback vi får.