Hur lång är kursen?

Man kan genomgå kursen i egen takt men vi rekommenderar att du strävar efter att bli färdig på sex veckor. En välplanerad tidtabell hjälper till att gå kursen!

Varje del kräver ca 5-10 timmars studietid. En del av uppgifterna kräver en hel del reflektion, användning av papper och penna samt repetition av teori, och detta kan ta upp till 45 minuter. Kursen innehåller även en hel del länkar till andra innehåll och att bekanta sig med de innehållen kräver naturligtvis också tid.