Innehåller kursen videoföreläsningar eller annat som är tids- eller platsbundet?

Nej, allt material är på kursplattformen och den består av text, bilder samt länkar till andra källor. Du kan gå kursen varifrån du vill, när du vill.