You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Innehåller kursen föreläsningar eller andra evenemang som är bundna till tid och plats?

Nej, all kursmaterial är på nätet och materialet består av texter och länkar till andra webbplatser. Du kan genomgå kursen när och var du vill.