You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Innehåller kursen videoföreläsningar eller annat som är tids- eller platsbundet?

Nej, allt material är på kursplattformen och den består av text, bilder samt länkar till andra källor. Du kan gå kursen varifrån du vill, när du vill.