Jag stöter på mycket spam-svar när jag skickar in mina svar för kollegial bedömning. Kan ni göra något åt dem?

Tanken med kursen är att avmystifiera AI och demokratisera kunskapen om dess grunder och konsekvenser. Vem som helst kan anmäla sig och ta sig an kursen på sitt eget sätt. En oundviklig bieffekt av detta är att svaren som lämnas in för granskning av andra studenter kommer att vara av mycket varierande kvalitet. Vissa människor kommer helt enkelt att anstränga sig mer än andra och spam-svar kommer att hamna på plattformen!

Vårt team arbetar på att inrätta ett effektivt system med intelligenta filter som kommer att minimera antalet spam-svar som skickas in till plattformen i framtiden.

För att uppnå detta behöver vi din hjälp! Vi ber om ditt tålamod och förståelse då du stöter på spam-svar vid den kollegiala bedömningen. Och glöm inte att klicka på knappen "rapportera spam" - du hjälper till att träna vårt filter att bli ett bättre AI-verktyg!