Jag tycker att kursen "Elements of AI" borde finnas tillgänglig på mitt språk. Hur ska jag gå till väga?

Vi försöker som bäst att nå så många som möjligt på deras modersmål med vår kurs Grunderna i artificiell intelligens. För att lyckas med detta behöver vi lokala samarbetspartner – ett universitet och ett företag. Universitetet förväntas ha intresse för att ta hand om praktiska saker kring kursen, så som att svara på frågor och bedömning. Företaget förväntas stå för kostnaderna för detta. Om du anser att du har rätt kombination för detta, vänligen kontakta oss på hello@minnalearn.com. Vi ser fram emot att höra av er (vi har flera förfrågan just nu så ha tålamod)!

Finlands EU-ordförandeskap har tagit beslut om att investera i medborgarnas framtida kunskaper och kommer att göra Grunderna i AI-kursen tillgänglig kostnadsfritt på alla officiella språk inom EU. Vårt ambitiösa mål är att utbilda 1 % av EU-medborgare innan år 2021. Vi kommer att lansera nya språkversioner av kursen under våren 2020. Kursen finns redan på engelska (global), finska, svenska, estniska och tyska. Läs mer om vår expansion inom EU här.