You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Jag valde alternativet sex veckors kurs men kunde inte slutföra kursen i tid. Vad händer nu?

Oroa dig inte! Du kan fortsätta i din egen takt med uppgifterna även efter sex veckors perioden.