Varför tolkas mina svar som fel, trots att de är rätt?

Vänligen läs instruktionerna för varje uppgift noggrant. Se till att svaret som du ger är i den form som ombeds. Exempelvis om svaret ombeds att anges i heltal, så ska det innehålla endast heltal.

Det förekommer vissa problemfall som tydligen orsakas av webbläsaren. Försök med att stänga och öppna din webbläsare på nytt. Om det inte hjälper, försök att logga in via en annan webbläsare eller annan apparat.

Det officiella bedömningssystemet är oberoende av de poäng som visas i din webbläsare, så även om du har ovan nämnda problem, påverkar det inte ditt officiella resultat.

Om problemet uppstår igen, vänligen skicka ett privat meddelande till administratörerna på Online Community. Vänligen notera: Undvik att offentligt dela skärmdump på dina svar för att inte avslöja de rätta svaren för de andra kursdeltagarna.