Jag har lämnat in alla mina svar, varför står det på kurssidan att jag inte har svarat på alla uppgifter?

För att klara vissa av övningarna krävs en kollegial bedömning. Systemet anser inte att svaren är "färdiga" förrän alla krav för granskningsprocessen är uppfyllda. Även om ditt svar är helt inlämnat och klart, har systemet ännu inte avslutat processen med att rätta ditt inlämnade svar. Vanligtvis tar det några dagar för att poängen ska synas på din kurssida.

Du kan läsa mer om den kollegiala bedömningen här.